"Delaj z veseljem +
privšečkaj si nagrado!"

Pravila nagradnega natečaja
"Delaj z veseljem + privšečkaj si nagrado"

1.       Splošne določbe

Nagradni natečaj prireja in organizira Flexyteam d.o.o., spletni marketing in izobraževanje, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenija (v nadaljevanju: Organizator). Namen nagradnega natečaja je promocija Organizatorja in njegovih storitev ter mobilne in spletne aplikacije Flexyteam.

Nagradni natečaj poteka od vključno 10.6.2019 do vključno 30.11.2019 na Instagramu pod ključnikom #flexyteamjobandjoy. Uporabniki bodo o možnosti sodelovanja obveščeni na spletnem mestu https://flexyteam.com/nagradni-natecaj-jobandjoy/ ter na Instagram in Facebook profilu Flexyteama.

Nagradni natečaj ni na noben način povezan z Instagramom. Instagram ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj tega nagradnega natečaja.

Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradnim natečajem lahko posredujete Organizatorju na elektronski naslov: team@flexyteam.com.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

2.       Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in so stare 18 let in več (v nadaljevanju: udeleženec). Udeleženci  morajo imeti aktiven in javno dostopen profil na družbenem omrežju Instagram.

Pogoj za prejem nagrade je, da ima udeleženec izdelan osebni profil v mobilni aplikaciji Flexyteam, ki si jo udeleženec brezplačno naloži v trgovini Google Play ali App Store.

V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju nagradnega natečaja in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo tega nagradnega natečaja, ter njihovim ožjim družinskim članom.

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena Pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju in se z njimi v celoti strinja. Ta Pravila in pogoji nagradnega natečaja so dostopni na spletni strani www.flexyteam.com, preko povezave Pravila nagradnega natečaja »Delaj z veseljem – privšečkaj si nagrado!«, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Instagram.

3.       Način sodelovanja in potek nagradnega natečaja

V nagradnem natečaju sodelujejo vsi udeleženci, ki v obdobju od vključno 10. 6. 2019 do vključno 30. 11. 2019 do 24:00 ure na svojem javno dostopnem Instagram profilu objavijo avtorsko fotografijo ali avtorski krajši video posnetek, ki je označen s ključnikom (»hashtag«) #flexyteamjobandjoy in ima navedeno kategorijo sodelovanja (napis dodajte v okvir “write a caption”). Udeleženci lahko sodelujejo v eni izmed naslednjih kategorij:

 • Kulinarika, slaščičarstvo in pekarstvo.
 •  Strežba in trženje v gostinstvu.
 • Nastanitev, recepcija in gospodinjstvo.
 • Zdravilišča in velnes.
 • Igralništvo.
 • Turizem in potovanja.
 • Kongresi, dogodki in ostale prireditve.
 • Potniški pomorski turizem.

Fotografija ali krajši video posnetek mora vsebinsko ustrezati navodilom, objavljenih v teh Pravilih, na spletni strani nagradnega natečaja https://flexyteam.com/nagradni-natecaj-jobandjoy/ in na uradnih profilih družbenih omrežij. Objava ne sme vsebovati žaljive, nestrpne ali drugače neprimerne vsebine. V primeru objav s takšno vsebino si Flexyteam pridržuje pravico, da jo prijavi družbenemu omrežju kot neprimerno vsebino.

V kolikor udeleženec objavi fotografijo ali krajši video posnetek, na katerem so prisotne tudi druge osebe, udeleženec jamči, da so te osebe na fotografiji ali krajšem video posnetku starejše od 18 let, da ima udeleženec njihovo soglasje in da ima njihovo soglasje tudi za sodelovanje na tem nagradnem natečaju. Vso odgovornost za nepooblaščeno souporabo in javno objavo fotografije ali krajšega video posnetka prevzame udeleženec (avtor fotografije ali krajšega video posnetka) nagradnega natečaja, na čigar Instagram profilu je bila objavljena fotografija ali krajši video posnetek, s katerim se je prijavil na ta nagradni natečaj.

Vsi udeleženci, katerih objavljena fotografija ali krajši video posnetek bo do zaključka nagradnega natečaja, t.j. 30. 11. 2019 do 24:00 ure, prejel  vsaj 100 všečkov ali več, bodo prejeli osnovno nagrado.

Glavne nagrade bodo prejeli udeleženci, katerih objavljena fotografija ali krajši video posnetek bo do zaključka nagradnega natečaja, t.j. 30. 11. 2019 do 24:00 ure,  prejel največ všečkov v posamezni kategoriji iz 3. točke teh Pravil.

Nagrajenci bodo razglašeni 1. 12. 2019.

Objava nagrajencev bo dokončna in nepreklicna, brez možnosti ugovora ostalih sodelujočih.

Udeleženci s sodelovanjem v nagradnem natečaju prenašajo avtorske pravice fotografije ali krajšega video posnetka na Organizatorja nagradnega natečaja. Organizator lahko vse fotografije, objavljene pod navedenim ključnikom v 3. točki teh Pravil, uporablja v promocijske namene na spletni strani www.flexyteam.com, družbenih omrežjih Flexyteam in vseh ostalih promocijskih kanalih Organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije nagrajenca, če nastopijo okoliščine iz 8. člena teh Pravil, nagrada pa se v takem primeru dodeli naslednjemu udeležencu s fotografijo ali krajšim video posnetkom, ki je prejel največ všečkov.

Vsak udeleženec lahko na natečaj prijavi več fotografij ali krajših video posnetkov, vendar pa lahko dobi samo eno osnovno nagrado in samo eno glavno nagrado, tj. prejemnik ene osnovne nagrade oz. ene glavne nagrade ne more dobiti še kakšne druge osnovne oz. glavne nagrade ali več nagrad na podlagi svojih drugih prijavljenih fotografij ali krajših posnetkov.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju.

Pogoj za prejem nagrade je izdelan osebni profil udeleženca v mobilni aplikaciji Flexyteam, ki si jo udeleženec brezplačno naloži v trgovini Google Play ali App Store.

4.       Nagrade

Nagradni sklad sestavljajo:

 • 16 glavnih nagrad v obliki nepozabnih doživetij

Udeleženci z največkrat všečkanimi fotografijami in z največkrat všečkanimi krajšimi video posnetki v posameznih kategorijah (8 fotografij in 8 krajših video posnetkov v posamezni kategoriji iz 3. točke teh Pravil – skupaj 16 glavnih nagrad) bodo prejeli glavno nagrado v obliki “izobraževalnega doživetja” v družbi strokovnjaka iz posamezne kategorije.

 • Številne osnovne nagrade

Udeleženci, ki so avtorji fotografij in krajših video posnetkov, ki bodo prejeli vsaj 100 všečkov ali več, bodo nagrajeni z vstopnico za 1-dnevno delavnico “WOOW”, ki bo potekala na različnih lokacijah po Sloveniji. Prav tako se bodo potegovali za glavno nagrado.

Podrobnejše informacije o nagradah bodo objavljene najkasneje do 30. 9. 2019 v teh Pravilih, na spletni strani  https://flexyteam.com/nagradni-natecaj-jobandjoy/ ter na družbenih omrežjih Flexyteam.

Nagrade se lahko izkoristijo samo za navedene storitve.

Nagrade ni možno zamenjati za druge izdelke ali storitve, niti ni možno zahtevati denarno izplačilo nagrade v njeni protivrednosti.

S podelitvijo nagrade bodo prenehale vse obveznosti Organizatorja nagradnega natečaja do prejemnikov in udeležencev nagradnega natečaja.

Vsi morebitni davki in druge dajatve v zvezi z nagrado se poravnajo v skladu s predpisi Republike Slovenije.

5.       Objava in obveščanje nagrajencev

Rezultati nagradnega natečaja z imeni nagrajencev bodo objavljeni na Instagram profilu Flexyteam, na spletni strani Flexyteama  www.flexyteam.com in na Facebook profilu Flexyteam 1. 12. 2019. Nagrajenci bodo obveščeni tudi s komentarjem pod objavljeno fotografijo ali krajšim video posnetkom.

Nagrajenci glavnih nagrad morajo po razglasitvi v roku sedmih (7) delovnih dni posredovati zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, tel. št., e-mail naslov) po elektronski pošti in se dogovoriti za prevzem nagrade. V kolikor se nagrajenec ne odzove v določenem roku, nagrada pripada tistemu, čigar fotografija oz. krajši video posnetek je bil na drugem mestu po številu prejetih všečkov. V kolikor se tudi ta oseba ne odzove v roku 7 delovnih dni, se nagrada podeli tistemu, čigar fotografija se je uvrstila na tretje mesto po številu prejetih všečkov. V kolikor se tudi ta oseba ne odzove, se nagrada ne podeli.

Nagrajenci osnovnih nagrad morajo po razglasitvi v roku sedmih (7) delovnih dni posredovati zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, tel. št., e-mail naslov) po elektronski pošti in se dogovoriti za prevzem nagrade. V kolikor se oseba ne odzove, se nagrada ne podeli.

Če se nagrajenec nagrade tega natečaja ne javi Organizatorju v roku 7 dni od dneva kontaktiranja, se obravnava, kot da se je prejemnik odpovedal nagradi, Organizator pa nima nobene nadaljnje obveznosti, da mu podeli nagrado.

6.       Odgovornost Organizatorja

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršne koli posledice zaradi nepravilne uporabe ali zlorabe pogojev nagradnega natečaja s strani udeležencev na natečaju ali tretjih oseb,
 • vsakršne posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja na natečaju,
 • (ne)točnost in (ne)posodobljenost podatkov, ki so jih posredovali udeleženci nagradnega natečaja,
 • za dejavnosti, ki se odvijajo pod profilom udeleženca, kot tudi za nepooblaščene vnose v profil udeleženca (udeleženec je odgovoren za kreiranje varnega gesla in za zaščito svojega profila pred nepooblaščenim vnosom),
 • za osebne podatke, ki jih udeleženec na kakršen koli način da na voljo drugim udeležencem natečaja ali tretjim osebam, prav tako potrdi tudi dovoljenje za uporabo podatkov, ki jih posredujejo drugi udeleženci ali tretje osebe,
 • okoliščine in situacije, za katere je s temi Pravili izključena odgovornost Organizatorja, ali za tiste za katere je opredeljena odgovornost udeležencev in nagrajencev.

7.       Preklic prijave udeležencev nagradnega natečaja

Organizator si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli prekliče prijavo udeleženca v naslednjih primerih:

 • prijave udeležencev, za katere se ugotovi, da niso izpolnili vseh zahtevanih pogojev za kvalificiranje na nagradni natečaj,
 • vsebina, ki jo je udeleženec prijavil, ni njegovo delo. V primeru dvoma se mora udeleženec na zahtevo Organizatorja odzvati v 24 urah in predložiti ustrezne dokaze,
 • prijave udeležencev, ki uporabljajo lažne podatke ali lažne profile,
 • prijave udeležencev, katerih vsebina je žaljiva ali na kakršen koli način neustrezna,
 • Organizator bo diskvalificiral udeleženca ali nagrajenca, če ugotovi, da je le-ta dal napačne, lažne ali tuje osebne podatke.

Odločitev Organizatorja o vseh zadevah v zvezi z nagradnim natečajem in uporabo teh Pravil je dokončna in zavezujoča za vse udeležence.

8.       Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v tem nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo in dajo privolitev, da lahko Organizator v primeru osvojene nagrade, v svojem spletnem, tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu brezplačno distribuira njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, sliko, video material in druge podatke, ki mu jih posreduje udeleženec/nagrajenec za javno objavo rezultatov nagradnega natečaja, kot tudi za razglasitev nagrajenca in nagrade, pa tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnih gradiv, povezanih z nagradnim natečajem. Na povabilo Organizatorja bo nagrajenec dal tudi svoje pisno soglasje.

Organizator, kot upravitelj zbiranja osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradnega natečaja, skladno s temi Pravili zbira, ureja, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja in prejemnikov nagrad izključno z namenom organiziranja nagradnega natečaja in v promocijske namene Organizatorja, za katere je ta nagradni natečaj organiziran.

Ob prijavi na nagradni natečaj bo udeleženec na posebno zahtevo Organizatorja z aktivno potrditvijo, če to želi, dal svoje soglasje za uporabo posredovanih obveznih osebnih podatkov in za druge namene (npr. za avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in osebni dostop do udeleženca). Po želji bodo zagotovili tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno določene in druge namene.

Udeleženec lahko kadarkoli odstopi tako, da pošlje zahtevo na elektronski naslov: team@flexyteam.com.

Organizator uporablja in obdeluje osebne podatke, ki jih je posredoval izključno udeleženec in je izključno udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov ter je o njihovi spremembi dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja.

Udeleženec ima pravico, da lahko kadar koli dobi informacijo o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, lahko tudi vloži pritožbo proti uporabi njegovih osebnih podatkov v okoliščinah, ki temeljijo na legitimnem interesu Organizatorja, in seveda kadar jih Organizator uporablja za namene neposrednega marketinga.

Za uveljavljanje vseh pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se lahko udeleženci obrnejo na elektronski naslov: team@flexyteam.com.

Vsi osebni podatki so varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in so obravnavani zakonito in pošteno v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo do preklica s strani udeležencev v skladu s temi Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Udeleženec s sodelovanjem na natečaju na način, ki je opisan v teh Pravilih, Organizatorju podeli pravico, da prevzame omenjene fotografije in ustrezne opise ter da jih uporabi za izvedbo nagradnega natečaja in za namene, določene s temi Pravili, prav tako se strinja, da bodo preko podatkov na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, ki ga je dal na vpogled in uporabo s sodelovanjem na natečaju, lahko dostopale osebe, ki so po tej poti prenesle njegove kontaktne podatke na družbenem omrežju Instagram.

Udeleženec ima pravico kadarkoli odstopiti od sodelovanja na nagradnem natečaju, pri čemer Organizator jamči, da bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz Flexyteam Instagram profila.

Udeleženec, ki sodeluje na nagradnem natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil in s samo prijavo potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov in ravnanjem z njimi.

9.       Končne določbe

Pravila tega nagradnega natečaja so objavljena na spletni strani Flexyteama www.flexyteam.com, za vsa morebitna dodatna vprašanja in informacije v zvezi z nagradnim natečajem lahko udeleženci pišejo na elektronski naslov: team@flexyteam.com.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravil in pogojev sodelovanja v nagradnem natečaju, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na Flexyteam spletni strani in Flexyteam družbenih omrežjih. Organizator si pridružuje pravico do prekinitve nagradnega natečaja, z obveznostjo, da jo objavi na Flexyteam spletni strani in Flexyteam družbenih omrežjih.

V Kopru, 9. 6. 2019, posodobljeno 19.8.2019

Organizator: Flexyteam d.o.o.