Pogoji poslovanja

Pogoji uporabe Flexyteam

Zahvaljujemo se vam za uporabo storitev Flexyteam.

Flexyteam ponuja specializirano mobilno in spletno orodje za povezovanje deloiskalcev in delodajalcev v poklicih gostinsko-turistične dejavnosti in ostale storitve, ki so povezane z razvojem kadra, oglaševanjem in promoviranjem dogodkov na področju gostoljubja. Flexyteam ne opravlja dejavnosti študentskega servisa ali dejavnosti zagotavljanja dela drugemu uporabniku.

Trenutno je na voljo BETA VERZIJA mobilne in spletne aplikacije Flexyteam.

Lastnik in upravljavec spletnega mesta www.flexyteam.com ter mobilne in spletne aplikacije Flexyteam je podjetje Flexyteam d.o.o., spletni marketing in izobraževanje, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenija.

Z uporabo storitev Flexyteam ter z registracijo oz. s prijavo v spletno ali mobilno aplikacijo Flexyteam potrjujete, da ste prebrali spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinjate in jih sprejemate v celoti.

Flexyteam si pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od datuma objave na spletni strani. 

 1. SPLOŠNO

Vsebina splošnih pogojev se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev Flexyteam (v nadaljevanju: storitev).

Storitev obsega:

 • spletno mesto flexyteam.com;
 • mobilno aplikacijo Flexyteam za deloiskalce;
 • spletno aplikacijo Flexyteam za delodajalce;
 • brezplačno prejemanje e-novic.

Ti pogoji uporabe (v nadaljevanju: pogoji uporabe) opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe navedenih storitev ter predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med podjetjem Flexyteam in uporabniki.

Uporabljeni pojmi:

 • Lastnik in upravljavec storitev je podjetje Flexyteam d.o.o., spletni marketing in izobraževanje, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je tudi razvojni akter, upravljavec spletnega mesta in aplikacij ter upravljavec osebnih podatkov.
 • Spletno mesto www.flexyteam.com je namenjeno neregistriranim in registriranim uporabnikom, ki pregledujejo vsebine na spletnem mestu in iščejo informacije o storitvah Flexyteam (v nadaljevanju: obiskovalci, tudi uporabniki).
 • Beta verzija mobilne in spletne aplikacije Flexyteam pomeni, da trenutna verzija aplikacije vsebuje večino glavnih funkcij, vendar še ni dokončna. Beta verzija je izdana z namenom testiranja, pridobivanja povratnih informacij, nadgrajevanja in odpravljanja morebitnih težav. Po zaključku beta verzije bo sledila izdaja uradne verzije aplikacije. Uporabniki beta verzije bodo o nadgradnjah in morebitnih spremembah obveščeni.
 • Mobilna aplikacija Flexyteam je namenjena uporabi fizičnih oseb, ki iščejo delo v gostinsko-turistični dejavnosti (v nadaljevanju: deloiskalci, tudi registrirani uporabniki). Je prostor, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje za delo v poklicih gostoljubja.
 • Spletna aplikacija Flexyteam je namenjena uporabi pravnih oseb, ki ponujajo delo in objavljajo oglase za delo (v nadaljevanju: delodajalci, tudi registrirani uporabniki). Delodajalci so hkrati tudi obdelovalci osebnih podatkov (v nadaljevanju: obdelovalci).
 • Spletno mesto in mobilna aplikacija Flexyteam sta namenjena tudi uporabi pravnih oseb, ki oglašujejo. Pogoje uporabe spletnega mesta določa cenik in individualne pogodbe o sodelovanju (v nadaljevanju: oglaševalci, tudi uporabniki).
 1. UPORABA STORITEV

Spletno mesto www.flexyteam.com

Za uporabo spletnega mesta in vsebin, objavljenih na spletnem mestu Flexyteam, ni potrebna registracija in jo lahko uporabljajo tako neregistrirani kot registrirani uporabniki. Neregistrirani uporabniki imajo omejen dostop do določenih vsebin, ki so namenjene le registriranim uporabnikom.

Spletna aplikacija Flexyteam za delodajalce

Beta spletno aplikacijo Flexyteam lahko uporabljajo le registrirani uporabniki – delodajalci. Dostop do spletne aplikacije je prek spletnega mesta www.flexyteam.com. Uporaba beta verzije spletne aplikacije je prvih 14 dni brezplačna. Nato veljajo cene, ki so javno objavljene v Ceniku na spletni strani. Ob registraciji delodajalec ustvari profil podjetja, kjer navede osnovne podatke podjetja, kontaktno osebo ter vnese logotip in fotografije podjetja oz. storitev, ki jih ponuja. Delodajalec se mora ob registraciji strinjati s splošnimi pogoji uporabe in s politiko zasebnosti. Po uspešni registraciji lahko delodajalec dostopa do spletne aplikacije Flexyteam, ki med drugim omogoča kreiranje oglasov in komunikacijo med podjetjem in deloisklaci. V oglasu za delo je navedeno ime podjetja, naslov lokacije, interesno področje dela, čas trajanja dela, znesek plačila za delo (v oglasu za delo je objavljeno bruto izhodiščno plačilo na uro ali na mesec) in kdaj bo plačilo izvedeno. V beta verziji spletne aplikacije lahko delodajalec objavi poljubno število oglasov. Če delodajalec ne zaključi z izdelovanjem profila oz. ga prekine med izpolnjevanjem, se podatki ne shranijo. Prav tako se podatki ne shranijo, če delodajalec ne zaključi z izdelovanjem oglasa.

Delodajalci nimajo vpogleda v osebne podatke deloiskalcev, razen v primeru, ko se registrirani deloiskalec prostovoljno prijavi na oglas za delo. Delodajalec se s sprejetjem teh pogojev uporabe zavezuje, da bo varoval in ravnal z osebnimi podatki deloiskalcev v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Mobilna aplikacija Flexyteam za deloiskalce

Beta mobilno aplikacijo Flexyteam lahko uporabljajo le registrirani uporabniki – deloiskalci. Za uporabo mobilne aplikacije Flexyteam je potrebno aplikacijo prenesti na mobilni telefon iz spletne trgovine App Store oz. Google Play. Uporaba beta verzije mobilne aplikacije je brezplačna. Ob registraciji deloiskalec ustvari svoj osebni profil, kjer vnese profilno sliko, navede osebne podatke, informacije o izobrazbi, znanju tujih jezikov, podatke o iskanem delu in obliki dela, po želji pa vnese tudi priporočila bivših delodajalcev in povezave na družbena omrežja. Deloiskalec se mora ob registraciji strinjati s splošnimi pogoji uporabe in politiko zasebnosti. Po uspešni registraciji se deloiskalec prijavi v mobilno aplikacijo, kjer ima dostop do personaliziranih oglasov za delo, klepetalnice, osebnega koledarja in profila. Če deloiskalec ne zaključi z izdelovanjem profila oz. ga prekine med izpolnjevanjem, se podatki ne shranijo. 

Deloiskalec se s prostovoljno prijavo na oglas za delo strinja, da se njegovi osebni podatki posredujejo dotičnemu delodajalcu, ki na podlagi osebnih podatkov izvrši izbor deloiskalcev.

Delodajalci imajo vpogled le v osebne podatke deloiskalcev, ki se prijavijo na določen oglas za delo. To pomeni, da lahko deloiskalec anonimno pregledujejo različne oglase za delo. V trenutku, ko pa se deloiskalec prijavi na določeno delo, ima delodajalec vpogled v njegove osebne podatke.

Personalizirani oglasi za delo

Aplikacija Flexyteam deluje tako, da so deloiskalcu vidni le tisti oglasi za delo, ki se ujemajo z njegovim osebnim profilom oz. z iskalnimi parametri, ki jih delodajalec navede v oglasu za delo. Prav tako delodajalec prejme prijave na objavljeno delo le tistih deloiskalcev, katerih profili se ujemajo z medsebojnimi pričakovanji. Registrirani deloiskalec ob objavi personaliziranega oglasa prejme notifikacijo.

Oglasi so personalizirani na podlagi parametrov, kot so: izobrazba, področje dela, regija dela, znanje tujih jezikov, oblika iskanega dela in prosti termin v koledarju. Deloiskalec lahko oglase za delo pregleduje, jih zavrne, izve več informacij ali pa jih potrdi in se tako prijavi na oglas za delo. V trenutku, ko se deloiskalec prijavi na oglas za delo, se med njim in delodajalcem odpre možnost komuniciranja prek klepetalnice.

Delodajalec ima vpogled v profil in osebne podatke le tistih deloiskalcev, ki so se prostovoljno prijavili na njegov oglas za delo. Delodajalec lahko kandidata zavrne ali pa ga potrdi. Potrditev kandidata še ne pomeni potrditev sodelovanja, temveč, da je kandidat prišel v ožji izbor oz. da delodajalec želi nadaljevati komunikacijo z njim. Upravljavec ne opravlja dejavnosti študentskega servisa ali dejavnosti zagotavljanja dela drugemu uporabniku. Deloiskalec in delodajalec skleneta medsebojno razmerje izven mobilne in spletne aplikacije, zato upravljavec s tem ni povezan in v ta odnos ne posega.

Ocena deloiskalca in Ocena delodajalca

Po zaključku sodelovanja lahko delodajalec oceni deloiskalca, deloiskalec pa oceni delodajalca. Ocena delodajalca oz. deloiskalca je prikazana v obliki obarvanih zvezdic (od ene do pet zvezdic). Deloiskalci in delodajalci imajo  možnost tudi vnosa komentarjev.

Ocena in komentar, ki ju delodajalec nameni deloiskalcu, je vidna v profilu le-tega. Vpogled v to oceno in komentar bodo imeli vsi delodajalci, na katere oglase za delo se bo prostovoljno prijavil deloiskalec. Ocena in komentar, ki ju je deloiskalec namenil delodajalcu, je vidna v oglasu za delo le-tega. Vpogled v to oceno in komentar bodo imeli vsi deloiskalci, ki bodo prejeli oglas za delo.

Registrirani uporabnik se s sprejetjem teh pogojev uporabe strinja, da bo njegova ocena slonela na objektivni oceni sodelovanja in da ne bo objavljal nespoštljivih ali žaljivih komentarjev. Upravljavec si pridružuje pravico do izbrisa neprimernih komentarjev.

 1. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV

Vsak uporabnik vse storitve uporablja na lastno odgovornost in je sam odgovoren za programsko in strojno opremo, ki jo uporablja za dostop do storitev upravljavca.

Registrirani uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so opravljene z njegovim uporabniškim imenom, zato se zavezuje, da bo primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo pred nepooblaščeno uporabo.

Registrirani uporabnik storitev je sam odgovoren za ustreznost in kredibilnost vnesenih podatkov ter njihovo nadaljnjo uporabo in interpretacijo.

Uporabnik se zavezuje, da storitev upravljavca ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etničnimi in moralnimi standardi.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Upravljavec neregistriranemu uporabniku omogoča dostopnost do spletnega mesta, registriranemu deloiskalcu omogoča dostopnost in uporabo mobilne aplikacije, registriranemu delodajalcu pa dostopnost in uporabo spletne aplikacije.

Upravljavec si prizadeva zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletnega mesta, mobilne in spletne aplikacije. Upravljavec bo po svojih najboljših močeh skrbel za delovanje strežnika in storitev, da bo strežnik vzdrževal in po potrebi nadgrajeval strojno opremo. Zaradi same narave storitve in narave interneta, upravljavec ne more zagotavljati, da bo storitev stalno dostopna. Upravljavec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi razvijanja sistema ali prekinitve delovanja storitev.

Upravljavec si prizadeva za točnost in ažurnost vsebin na vseh delih spletnega mesta, mobilne aplikacije in spletne aplikacije, vendar ne jamči ali odgovarja za njihovo točnost ali ažurnost. Upravljavec prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe teh informacij. Upravljavec ima pravico spreminjanja vsebine spletnega mesta, spletne in mobilne aplikacije kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice, ki izhajajo iz povzročenih sprememb.

Upravljavec ne odgovarja za ustreznost vnesenih vsebin ali aktivnosti uporabnika.

Deloiskalec in delodajalec skleneta medsebojno razmerje izven mobilne in spletne aplikacije, zato upravljavec s tem ni povezan in v ta odnos ne posega.

Upravljavec in njegovi partnerji niso odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnostjo uporabe katerekoli storitve upravljavca.

Upravljavec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe uporabnikovega uporabniškega imena ali gesla.

Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe storitev upravljavca. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus ipd.) pred dostopom do storitev in uporabo le-teh.

Upravljavec v okviru svojih storitev uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom upravljavca. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb, upravljavec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti.

 1. DOSTOP DO STORITEV

Upravljavec si bo prizadeval, da bodo vse vsebine na spletnem mestu, v spletni aplikaciji in mobilni aplikaciji dostopne za uporabo 24 ur na dan, vse dni v letu, razen v primeru krajše prekinitve zaradi tehničnih razlogov. V kolikor bodo potrebne daljše prekinitve delovanja, bo upravljavec o tem uporabnike pravočasno obvestil.

Upravljavec bo občasno, najpogosteje v nočnem času, opravljal nadgradnje ali vzdrževalna dela.

 1. UPORABNIŠKA PODPORA

Upravljavec omogoča uporabnikom podporo po elektronski pošti team@flexyteam.com vsak delovnik med 9.00 in 15.00 uro. Registrirani uporabniki lahko z upravljavcem komunicirajo tudi prek integrirane klepetalnice v spletni aplikaciji in mobilni aplikaciji. Upravljavec nudi pomoč za vsa vsebinska in tehnična vprašanja. Registrirani uporabniki imajo na voljo tudi spletno bazo znanja v obliki pogosto zastavljenih vprašanj.

 1. ZLONAMERNO RAVNANJE OZ. ZLORABA STORITEV

Kakršnakoli uporaba spletnega mesta, mobilne aplikacije ali spletne aplikacije, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletnemu mestu, mobilni in spletni aplikaciji, tehnični opremi ali podjetju, ni dovoljena.

V primeru zlonamernega ravnanja oz. zlorabe storitev si upravljavec pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila registriranim in neregistriranim uporabnikom omeji oz. onemogoči dostop do storitev, lahko pa tudi prekine pogodbo brez odpovednega roka.

Registrirani uporabniki so odgovorni za škodo, ki upravljavcu nastane zaradi zlorabe.

V primeru kršenja pogojev uporabe si upravljavec pridružuje pravico omejitve oz. ukinitve uporabe storitev uporabniku.

 1. PREKINITEV STORITEV

V beta verziji mobilne aplikacije lahko deloiskalec kadarkoli ukine uporabniški račun in zbriše svoj osebni profil. Pred tem se mora prepričati, da nima odprtih obveznosti do delodajalcev. Za ukinitev uporabniškega računa pišite na: team@flexyteam.com. V sporočilu navedite uporabniško ime (e-naslov) in navedite, da želite ukiniti račun.

V beta verziji spletne aplikacije lahko delodajalec kadarkoli ukine uporabniški račun in zbriše profil podjetja in oglase. Pred tem se mora prepričati, da nima odprtih obveznosti do deloiskalcev. Za ukinitev uporabniškega računa pišite na: team@flexyteam.com. V sporočilu navedite uporabniško ime (e-naslov) in navedite, da želite ukiniti račun.

Registrirani uporabnik se strinja, da lahko upravljavec kadarkoli zbriše uporabniški račun in onemogoči uporabo storitev, če je registrirani uporabnik navajal napačne ali zavajajoče informacije. 

 1. ZAUPNOST PODATKOV

Upravljavec in registrirani uporabnik bosta obravnavala kot zaupne podatke vse informacije o drugi stranki, izpolnjene ob prijavi v mobilno oz. spletno aplikacijo. Pogodbeni stranki ne smeta razkriti teh informacij oz. sta dolžni učinkovito poskrbeti, da se te informacije ne zlorabljajo.

 1. IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Upravljavec skrbno  varuje vse pridobljene osebne  podatke  uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov ter  jih uporablja izključno za namene, za katere so bili posredovani.

Uporabnik upravljavčevih storitev izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja storitev zbira in obdeluje osebne podatke v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev poslovanja.

Politika varstva osebnih podatkov in zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov, ki je veljavna v trenutku uporabe upravljavčevih storitev, zavezuje tudi uporabnika storitev.

Več o varovanju osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki varstva osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov s strani upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov je družba Flexyteam d.o.o. Osebne podatke lahko uporabljajo le pooblaščene osebe upravljavca. Vsi osebni podatki, ki jih registrirani uporabnik vnese na spletnem mestu, v mobilno ali spletno aplikacijo, so posredovani upravljavcu. Upravljavec ravna z osebnimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Podatkov ne zbiramo in uporabljamo brez uporabnikovega privoljenja in jih ne posredujemo ali damo v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki so določeni z zakonom oz. na podlagi izrecnega dovoljenja uporabnika.

Uporabnik posreduje svoje osebne podatke prostovoljno in s tem dovoljuje njihovo uporabo.  Uporabnik ima pravico do vpogleda, popravljanja in izbrisa posredovanih podatkov, kar lahko stori s pošiljanjem zahteve ne elektronski naslov: team@flexyteam.com ali z vpogledom v svoj uporabniški profil znotraj mobilne ali spletne aplikacije.

Osebni podatki,  ki jih uporabljamo, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere jih zbiramo in obdelujemo. Ne uporabljamo občutljivih osebnih podatkov, kot so definirani v Splošni uredbi EU o varstvu podatkov.

V okviru zakonskih pristojnosti se uporabnikovi osebni podatki razkrivajo naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • administratorju in skrbniku spletnega mesta, mobilne aplikacije in spletne aplikacije,
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru razvoja, servisiranja in vzdrževanja programske opreme.

Upravljavec uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje, da bi preprečil nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranil natančnost osebnih podatkov in zagotovil njihovo ustrezno uporabo.

Osebnih podatkov deloiskalcev ne posredujemo tretjim osebam z izjemo registriranim delodajalcem, ki pridobijo vpogled do osebnih podatkov deloiskalca v trenutku, ko se deloiskalec prostovoljno prijavi na oglas za delo določenega delodajalca. Sicer deloiskalci pregledujejo oglase za delo anonimno. Podatke upravljalec posreduje le v obsegu, v katerem je to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.

Obdelava osebnih podatkov s strani registriranega delodajalca (obdelovalca)

Registrirani delodajalci imajo možnost vpogleda v profile deloiskalcev le v primeru, ko se registrirani deloiskalci prijavijo na določen oglas za delo. Takrat se med deloiskalcem in delodajalcem odpre tudi komunikacijski kanal, prek katerega lahko komunicirata.

Registrirani delodajalec se s sprejetjem teh pogojev uporabe zavezuje:

 • da bo pridobljene osebne podatke registriranih deloiskalcev, ki se prijavijo na oglas za delo, obdeloval zgolj za namene iskanja kadra,
 • da bo z osebnimi podatki ravnal skrbno in bo zagotavljal njihovo varovanje skladno s pravili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
 • da bo zagotavljal ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe za varno pridobivanje, obdelavo in pošiljanje osebnih podatkov,
 • v primeru nastanka kršitve osebnih podatkov (npr. nepooblaščen dostop, vdor v informacijski sistem ipd.) o tem takoj oziroma v najkrajšem možnem času obvestil upravljavca ter izvedel vse možne ukrepe za prenehanje kršitve in odpravo škodljivih posledic.
 1. AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsi podatki in vsebina, do katere imajo uporabniki dostop na spletnem mestu, v mobilni aplikaciji in v spletni aplikaciji so last podjetja Flexyteam d.o.o. in so predmet pravnega varstva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). Prav tako so predmet ZASP vsebine, ki jih ustvarijo in objavijo delodajalci, oglaševalci in drugi uporabniki.

Upravljavec dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin storitev registriranim in neregistriranim uporabnikom, pri čemer le-ti ne smejo kršiti avtorskih pravic vsebin.

Vsebina, objavljena na spletnem mestu www.flexyteam.com ter v mobilni in spletni aplikaciji se lahko reproducira za zasebne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Z registracijo v mobilno oz. spletno aplikacijo uporabnik ne pridobi materialnih avtorskih pravic ali pravic uporabe celostne-grafične podobe, logotipov, grafike, multimedijske vsebine, programske opreme ali izvorne kode aplikacije. Prav tako uporabnik ne pridobi pravice izdelave kopije mobilne aplikacije, nameščanja aplikacije na strežnik, dajanja aplikacije v najem, podajati dovoljenja za njeno uporabo ali na kakršenkoli način posegati v delovanje aplikacije. 

 1. CENIK STORITEV IN PLAČILNI POGOJI

Beta verzija mobilne aplikacije Flexyteam je za deloiskalce brezplačna.

Beta verzija spletne aplikacije Flexyteam je za delodajalce do 30. 04. 2019 brezplačna. Po tem datumu bo stopil v veljavo cenik, ki bo na spletnem mestu objavljen kmalu. Za dodatne informacije nam lahko pišete na team@flexyteam.com.

 1. KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji so objavljeni na spletnem mestu www.flexyteam.com.

Upravljavec si pridružuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev Flexyteam in teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo republike Slovenije. Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.

Šteje se, da uporabnik z uporabo spletnega mesta oz. mobilne aplikacije ali spletne aplikacije Flexyteam soglaša s pogoji uporabe.

 1. KONTAKTNE INFORMACIJE

Vprašanja v zvezi s temi pogoji uporabe lahko naslovite na team@flexyteam.com.

V Kopru, 27. 3. 2019

Politika varstva osebnih podatkov

1. Splošno
FLEXYTEAM d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Namen te Politike varstva osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

FLEXYTEAM d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Politiko varstva osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljavec podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba FLEXYTEAM d.o.o., spletni marketing in izobraževanje (v nadaljevanju FLEXYTEAM), naslov: Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, e-naslov: team@flexyteam.com.

3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov
Zbiramo osebne podatke, ki nam jih posredujete neposredno in neosebne podatke, ki jih avtomatično pridobivamo, ko uporabljate našo spletno stran (t.i. dnevniški podatki).

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani
Ob vsakem obisku spletnega mesta se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, datum in čas obiska, dolžina obiska spletne strani, strani, ki jih obiščete in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

FLEXYTEAM tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Piškotki
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se prenesejo na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletnega mesta in so pomembni za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša. Naše spletno mesto uporablja piškotke za zbiranje informacij in za izboljšanje funkcionalnosti.

Spletno mesto uporablja naslednje lastne piškotke (1st party cookies):

Namen Ime Piškotka Trajanje
Piškotki Google Analytics. _gat 1 minuta
Ti piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih informacij, _gid 24 ur
služijo le za zagotavljanje unikatnosti obiskov. _ga 2 leti

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo. Informacije o nastavitvah za piškotke v posameznih brskalnikih so na spodnjih povezavah:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Opera

Upoštevajte, da če piškotke zavrnete, lahko naprej uporabljate našo spletno stran, vendar določene podstrani ne bodo delovale.

Prijava na e-novice
Na naši spletni strani se lahko naročite na naše e-novice in potrdite svoje zanimanje za prejemanje obvestil in informacij o novostih, aktivnostih in dogodkih. Na podlagi tega vas bo FLEXYTEAM obveščal o novostih, aktivnostih, marketinških akcijah in dogodkih.

Podatke, ki ste jih predložili skupaj z vašim soglasjem za prejemanje glasila, lahko kadarkoli prekličete. Za pošiljanje e-novic zbiramo naslednje podatke: ime in priimek ter e-poštni naslov. Za dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem si oglejte razdelek »Vaše pravice«.

4. Uporabniki podatkov
Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:
administratorju in skrbniku spletnega mesta,
ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme.

5. Obdobje hrambe osebnih podatkov
Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni.

6. Način varstva vaših podatkov
FLEXYTEAM se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Družba bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

7. Vaše pravice
FLEXYTEAM zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu naziv organizacije:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica in
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo FLEXYTEAM posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

FLEXYTEAM se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

8. Stik
Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki nam pišite na elektronski naslov: team@flexyteam.com.

9. Spremembe
Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko varstva osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

10. Veljavnost Politike varstva osebnih podatkov
Ta Politika varstva osebnih podatkov je objavljena na spletni strani in velja od 25. 5. 2018.