O nas

Naša zgodba

Podjetje Flexyteam d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2018 z namenom trženja praktičnih usposabljanj in promocijskih aktivnosti, specializiranih na področju kadrov in poklicev v gostinsko-turistični dejavnosti.

Poslanstvo

Verjamemo, da je ključ do poklicnega zadovoljstva v znanju, navdihu in pozitivnih doživetjih, zato je naše poslanstvo ustvarjanje prav tega. Spoštovanje dela v poklicih gostoljubja je stvar širše skupnosti, je ogledalo družbe.

Prepričanja o poklicih v gostinstvu in turizmu med ljudmi je potrebno spremeniti, izboljšati. To lahko naredimo na več načinov in predvsem skupaj z vsemi deležniki. Potrebnih bo več prilagoditev, posodobitev in trajnostnega delovanja z ljudmi.

 

Vizija

Postati želimo vodilno podjetje na področju izvajanja in trženja storitev poklicnega usposabljanja, razvoja strokovnih kadrov in promocije gostinsko-turističnih poklicev.

Svoj uspeh merimo v kakovostni bazi motiviranih, ustvarjalnih in zadovoljnih posameznikov in skupin, ki svojo poklicno pot razvijajo s kontinuiranim učenjem in pridobivanjem praktičnih izkušenj.

Med delodajalci si želimo strateških partnerstev, v katerih bomo lahko vzajemno gradili na kakovosti in strokovni usposobljenosti kadrov.

Vrednote

Navdihujejo nas vrednote, ki so osnova za zadovoljno življenje ob delu:

  • strokovnost,
  • trajnostno delovanje,
  • timsko delo,
  • vseživljenjsko učenje in
  • fleksibilnost.

Soustvarjalci Flexyteama

Maja Križmančič

Ustanoviteljica &
Idejni vodja

Marinela Veškovo

Digitalni
marketing

Tadej Kanižar

IT specialist in programer

Robi Križmančič

Art direktor & oblikovalec CGP

< class="aux-modern-heading-primary">Dobro z dobrim